วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

พ่อของฉัน

พ่อคื่อหนึ่งเดียวในดวงใจ
พ่อคือผู้ให้ตลอดมา
พ่อคือหนึ่งเดียวในทั่วล่า
คือพ่อฉันคนนี้เอง

ไม่มีความคิดเห็น: